17/02/1626, 8

17/02/1626, 8

8 HHM hebben het advies van de RvS over de op 13 feb. door Oudenbosch, Hoeven, Standdaarbuiten en Zegge ingeleverde lijsten onderzocht. Oudenbosch telt 344 ingezetenen en mag uit Dordrecht de volgende waren halen: elke week, tot aan de oogst, tien viertel rogge; twaalf viertel gerst bestemd voor voer, zaaigoed en brouwen, twaalf pond hop, klaphout en repen naar verhouding, vier tonnen bier, honderd pond kaas, een halve zak zout, een half kinnetje zeep, een half kinnetje haring, een half kinnetje bokking, elke twee weken een half kinnetje gezouten kabeljauw; twaalf pond stokvis per week; vier stoop wijn voor de zieken, tweehonderd raapkoeken per week gedurende drie maanden, zes potten olijfolie gedurende een half jaar, drie stenen vlas, en andere bouwmaterialen (steen, kalk, sparren, delen ijzer, smeekolen, nagels en dergelijke) voor huizen, schuren en landbouwbedrijf. Voor de licentmeester moeten zij van de schout of secretaris attestatie hebben dat zij de materialen nodig hebben. De goederen mogen worden gehaald tegen cautie en Bosch' licent.
Standdaarbuiten telt 204 ingezetenen en mag uit Dordrecht de volgende waren halen: elke week, tot de oogst, zeven viertel rogge; zeventig pond kaas, twee tonnen bier, twintig pond zeep, een kwart zak zout, elke twee weken een half kinnetje gezouten kabeljauw; een half kinnetje haring en idem bokking, acht pond stokvis per week, drie stoop wijn voor zieke vrouwen, honderdveertig raapkoeken per week gedurende drie maanden,vier potten olijfolie en idem raapolie gedurende een half jaar, twee stenen vlas, vijftien tonnen turf en landbouwmateriaal als steen, kalk, sparren, delen, ijzer, smeekolen, nagels voor huizen, schuren en landbouwbedrijf. Voor de licentmeester moeten zij van de schout of secretaris attestatie hebben dat zij de materialen nodig hebben. De goederen mogen worden gehaald tegen cautie en Bosch' licent.
Hoeven telt 269 ingezetenen en mag uit Dordrecht de volgende waren halen: elke week, tot de oogst, acht viertel rogge, negen viertel gerst,negen pond hop, naar verhouding klaphout en repen voor de vaten, drie tonnen bier,tachtig pond kaas, een kwart zak zout, dertig pond zeep, een half kinnetje haring en idem bokking, negen pond stokvis, elke twee weken een half kinnetje gezouten kabeljauw, per week drie stoop wijn voor zieke vrouwen, per week honderdvijftig raapkoeken gedurende drie maanden, vier potten olijfolie gedurende een half jaar, twee stenen vlas en andere bouwmaterialen (steen, kalk, sparren, delen, ijzer, smeekolen, nagels e.d.) voor huizen, schuren en landbouwbedrijf. Voor de licentmeester moeten zij van de schout of secretaris attestatie hebben dat zij de materialen nodig hebben. De goederen mogen worden gehaald tegen cautie en Bosch' licent.
Zegge telt 67 personen en mag uit Dordrecht de volgende waren halen: elke week, tot de oogst, drie viertel rogge, vier viertel gerst, één ton bier, vijfentwintig pond kaas, een kwart zak zout voor drie weken, elke week acht pond zeep, vijftig stuks haring en idem bokking, negen pond stokvis, elke maand een half kinnetje gezouten kabeljauw,drie potten wijn voor zieken, per week vijfenzeventig raapkoeken gedurende drie maanden, twee potten olijfolie en idem raapolie gedurende een half jaar,anderhalf steen vlas per week en voorts bouwmaterialen (steen, kalk, sparren, delen, ijzer, smeekolen, nagels e.d.) voor huizen, schuren en landbouwbedrijf. Voor de licentmeester moeten zij van de schout of secretaris attestatie hebben dat zij de materialen nodig hebben. De goederen mogen worden gehaald tegen cautie en Bosch' licent.
Ook is aan de 163 inwoners van Oud Gastel en Nieuw Gastel toegestaan uit Dordrecht te halen: per week vijftien viertel rogge, twintig viertel gerst, tweehonderd pond kaas, zes tonnen bier, twintig pond hop, naar verhouding klaphout en hoepen voor vaten, driekwart zak zout, een kinnetje zeep, een kinnetje haring en idem bokking, een half kinnetje gezouten kabeljauw, twintig pond stokvis, zes stoop wijn voor de zieken, vierhonderd raapkoeken per week gedurende drie maanden, tien potten olijfolie, vijf stenen vlas, een halve ton weedas, bouwmaterialen als steen, kalk, sparren, delen, Noords hout, riet, nagels, ijzer, kolen e.d. voor herstel en onderhoud van huizen, schuren en landbouwbedrijf. Voor de licentmeester moeten zij van de schout of secretaris attestatie hebben dat zij de materialen nodig hebben. De goederen mogen worden gehaald tegen cautie en Bosch' licent.