17/02/1626, 1

17/02/1626, 1

1 Het schrijven van de gedeputeerden te Emden d.d. 9 feb. over de situatie aldaar wordt ter hand gesteld van de RvS om na overleg met Z.Exc. daarover te adviseren.