18/02/1626, 5

18/02/1626, 5

5 Naar aanleiding van het rapport van Schimmelpenninck en Oosterzee over Cornelis Oostermans uit Bergen op Zoom is deze licentmeester ter vergadering ontboden en berispt vanwege ambstmisbruik.
Hem is gelast voortaan precies naar de plakkaten en bepalingen van HHM te handelen.