18/02/1626, 15

18/02/1626, 15

15 Naar voren wordt gebracht dat vanuit Amsterdam een dermate grote hoeveelheid boter en kaas wordt verlicent op Emmerik [Emmerich] en Rees dat die onmogelijk daar geconsumeerd kan worden.
Aan de gouverneurs in die plaatsen en aan de commandant van 's- Gravenwaard zal worden geschreven erop toe te zien dat zij doorvoer naar neutrale of vijandelijke gebieden niet zullen laten passeren. Van die brief zal het Amsterdamse Admiraliteitscollege op de hoogte worden gesteld.