18/02/1626, 4

18/02/1626, 4

4 Berck schrijft d.d. Venetië 30 jan. met de vraag of hij bij Venetië nog zal aandringen op deelname aan de in Engeland gesloten alliantie. Na hierover te zijn ingelicht adviseert Z.Exc. nog enige dagen te wachten op bericht van de ambassadeurs in Frankrijk over de toestand aldaar.