19/02/1626, 7

19/02/1626, 7

7 Matelieff en Oosterzee rapporteren dat Sackeville Crouw en Philippe Calandrini hebben verklaard gisteren te hebben geprotesteerd op bevel van de koning en de hertog van Buckingham aangezien de verwachting was gewekt dat de geldlening op de juwelen zou slagen.