19/02/1626, 8

19/02/1626, 8

8 Huigens verzoekt namens de RvS HHM om aanwijzingen inzake Jacob Hendrixen Bolleman. Deze was door de Raad ontboden vanwege de rekening voor de buizen die hij op meer dagen had gesteld dan zij feitelijk hadden gediend. Aangezien hij niet verscheen werd de magistraat van Schiedam gevraagd hem onder bewaking naar 's- Gravenhage te brengen, maar dat gebeurde ook niet zodat de Raad zijn deurwaarder naar Schiedam stuurde teneinde Bolleman door de officier te laten aanhouden. Daartoe bleek men echter niet genegen en inmiddels houdt hij zich schuil.
HHM antwoorden de secretaris dat zij de RvS voor zijn inspanningen bedanken en verzoeken Bolleman te doen arresteren dan wel hem voor het gerecht doen dagen.