19/02/1626, 11

19/02/1626, 11

11 De Turkse kapitein Mamme Rees verzoekt herroeping van het ten behoeve van de Franse ambassadeur gedane arrest inzake de tabak die van de Fransen als vijand van Turkije is afgenomen.
HHM zullen dit met de Rotterdamse Admiraliteit bespreken.