19/02/1626, 4

19/02/1626, 4

4 Daniel, Roelant en Jan van Vickevoort verzoeken in tweede instantie eenvoudig alle gouden passementen bij de uitvoer te belasten als zijden passementen.
HHM vragen advies aan de Amsterdamse Admiraliteit .