20/02/1626, 10

20/02/1626, 10

10 Huigens meldt ter vergadering dat Z.Exc. en de RvS niet kunnen reageren op de op 17 feb. ontvangen brief van de gedeputeerden te Emden zolang niet enigen van hun naar 's- Gravenhage komen.
HHM laten het hierbij.