20/02/1626, 11

20/02/1626, 11

11 Ter vergadering wordt de door Mibassen getrokken wissel voor 1.520 gld. aangeboden. Hij heeft daarover in zijn op 23 jan. ontvangen brieven geschreven en HHM besluiten ten vervolge van de toen genomen resolutie de wissel ter betaling aan Doublet te geven. Hij moet het bedrag korten op de subsidies van de Admiraliteiten.