20/02/1626, 5

20/02/1626, 5

5 Carleton dringt opnieuw aan op de instelling van een adviesjacht voor de brieven van en naar Engeland.
HHM hebben de adviezen van de gedeputeerden van de Admiraliteiten gelezen maar blijven vooralsnog bij de resolutie van 14 feb.