20/02/1626, 9

20/02/1626, 9

9 Verschillende inwoners van Amsterdam verzoeken betaling van hetgeen zij enkele uit Bahia de Todos os Santos teruggekeerde soldaten hebben geborgd. Dit wordt ook aanbevolen in de brieven van de Bewindhebbers van de WIC van 9 feb.
HHM wachten met een besluit tot de RvS over de gevangengenomen officiers uit Bahia heeft gedisponeerd.