21/02/1626, 10

21/02/1626, 10

10 De burgemeesters van Luik schrijven d.d. 10 jan. met het verzoek koren voor eigen gebruik naar de stad te mogen voeren over vijandelijke bodem, zoals de koning van Spanje dat Luik heeft toegestaan via onder meer Maastricht.
HHM achten een dergelijke tegemoetkoming in strijd met het generale plakkaat.