23/02/1626, 1

23/02/1626, 1

1 Sommelsdyck en Languerack schrijven d.d. Parijs 11 februari.
Vereist geen resolutie. Z.Exc. zal van de inhoud op de hoogte worden gesteld.