23/02/1626, 2

23/02/1626, 2

2 In zijn brief d.d. Parijs 7 feb. verzoekt de koning van Frankrijk de heer De Boisse toe te staan Savignac d'Aijnesse, de moordenaar van zijn vader, de heer De Pardaillon, vast te nemen.
Aangezien deze Savignac verondersteld wordt in Holland te verblijven, wordt de heren van die provincie verzocht hierbij te assisteren. Holland zal ook in die zin worden geschreven.