23/02/1626, 3

23/02/1626, 3

3 Louijs de Geer verzoekt aflossing van 400.000 gld. plus de rente, op krediet van HHM voor de koning van Engeland geleend.
HHM stellen een beslissing uit.