23/02/1626, 5

23/02/1626, 5

5 De Rudolf Christian beklaagt zich in een schrijven van 6/16 feb. over de gedeputeerden van HHM in Oost-Friesland.
HHM stellen een besluit uit totdat de gedeputeerden zijn teruggekeerd.