23/02/1626, 10

23/02/1626, 10

10 De Amsterdamse Admiraliteit heeft 24 scheepskapiteins genomineerd in plaats van de 48 die zij op grond van de resolutie van 6 feb. had moeten voordragen.
De president zal met Z.Exc. spreken over uitstel van de verkiezing tot de nominatie compleet is waarna hij dan, na zich goed te hebben geïnformeerd, uit de voorgedragen personen de bekwaamsten kiest.