23/02/1626, 7

23/02/1626, 7

7 De Turkse kapitein is naar aanleiding van de resolutie van zaterdag het mandement van de Grote Heer getoond waarin staat dat die van Algiers hier niet mogen komen. Desalniettemin houdt hij vol dat de Fransen vijanden zijn en dat dus de hun afgenomen goederen vrij naar deze landen gebracht mogen worden. De tolk van de Turken verwacht dat de onschuldigen van deze landen het zullen moeten ontgelden als de tabak zal worden ingenomen. Hij zal zijn best doen de voor 3.000 gld. aangegeven tabak voor een geringer bedrag van de hand te laten doen.
Halewijn moet de Franse ambassadeur voorhouden welke moeilijkheden er dreigen als de Turken nu na de Franse slaven ook de Franse goederen moeten afstaan en hem vragen van het arrest op de tabak af te zien. De eigenaar zou ondershands voor een redelijke prijs met de Turken tot een akkoord kunnen komen.