23/02/1626, 9

23/02/1626, 9

9 Eveneens gelezen en goedgekeurd zijn de concepten van de brieven aan Haga en Pynackerdie zijn opgesteld op grond van de resoluties over voornamelijk Stora, de handel op de Levant en de aankomst van de Turkse schepen hier te lande.