24/02/1626, 7

24/02/1626, 7

7 Om de verkrijging van de 2 miljoen gld. op de Engelse juwelen te vergemakkelijken melden de heren van Holland dat hun principalen zich zouden kunnen vinden in de aanvulling van het onderpand van de edelstenen met het krediet van de Generaliteit. De zekerheid voor de kooplieden wordt op die manier groter. Er moet dan wel een geschikte tijd voor de aflossing worden beraamd. Voorts dient Joachimi zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld, ook van de ongegrondheid van het protest van 18 februari.
De president zal Philippe Calandrini ontbieden om van hem te vernemen of op deze manier het geld van de kooplieden te verkrijgen valt.