24/02/1626, 1

24/02/1626, 1

1 De heer van de Lecq verzoekt ordonnantie te passeren voor een half jaar traktement en vraagt dit voortaan per kwartaal te mogen ontvangen.
De Amsterdamse Admiraliteit zal geschreven worden het ordinaris traktement van de luitenant-admiraal van Holland, ontvangen door wijlen de heer van Opdam aan Lecq te doen toekomen vanaf het moment van diens commissie en voorts dit te continueren per drie maanden.