24/02/1626, 3

24/02/1626, 3

3 De Heren Negentien van de WIC antwoorden op de brief van HHM d.d. 20 feb. dat zij de voorwaarden van Brederode niet aanvaardbaar vinden.
Z.Exc. zal op de hoogte worden gesteld.