24/02/1626, 4

24/02/1626, 4

4 Halewijn rapporteert dat D'Espesses naar aanleiding van de suggestie in de gisteren genomen resolutie voor morgen de Fransman heeft ontboden die de tabak van de Turken terugeist, met het verzoek aan HHM de man mede te horen en te bezien waartoe hij bereid is.
HHM committeren Halewijn, Matelieff en Almelo.