24/02/1626, 5

24/02/1626, 5

5 In antwoord op de 6 jan. ontvangen brieven van de koning van Denemarken heeft de Noordse Compagnie haar rapport over de zaak Jan Braemen ingeleverd.
De koning zal een door de Compagnie geresumeerde en in haar termen gestelde kopie gezonden worden. Een afschrift daarvan gaat naar de rechters die daar rekening mee moeten houden bij het beslechten van het proces.