24/02/1626, 8

24/02/1626, 8

8 Hindelopen en Ter Cuilen zijn teruggekeerd uit Emden onder achterlating van Feith en Broersema en stellen voor verslag te doen van hun besognes.
Dit zal plaatsvinden in aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS.