25/02/1626, 1

25/02/1626, 1

1 In aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS doen Hindelopen en Ter Cuilen verslag van hun besognes in Oost-Friesland. Aangezien Rudolf Christian uiteindelijk is vertrokken zonder zich te schikken in het onderhoud van het garnizoen binnen Emden of tot de inwilliging van de middelen daartoe strekkend, hebben de gedeputeerden van HHM op 3/13 feb. een uitspraak gedaan die de graaf is toegezonden.
HHM stellen de besluitvorming hierover uit tot morgen.