25/02/1626, 2

25/02/1626, 2

2 Op hun rekest van 20 feb. adviseert de RvS die van Zevenbergen gelijk te behandelen als de anderen, dat wil zeggen het halen van levensmiddelen en andere waren toestaan op een lijst en op Bosch' licent.
HHM nemen dit advies over.