25/02/1626, 5

25/02/1626, 5

5 Het advies van de RvS op het rekest d.d. 18 feb. van de weduwe van Maurits de Haraugieres luidt dat men vanwege de grote diensten die grootvader Charles de Haraugieres het land heeft bewezen diens kleinzoon 200 gld. per jaar zou kunnen toekennen.
HHM willen hierin niet treden.