25/02/1626, 7

25/02/1626, 7

7 Naar voren wordt gebracht dat te Nijmegen twee beitelschepen ter Rijnvaart worden geladen met boter, kaas en andere waren. Verondersteld wordt dat dit wordt gedaan door Dirck Boenen, die d.d. 5 nov. 1625 de uitvoer is toegestaan van zijn voor de publicatiedatum van de retorsie verlicente goederen.1 Het Rotterdamse Admiraliteitscollege moet zich op de hoogte te stellen en de uitvoer doen verhinderen. Ook de gouverneur te Emmerik en de licentmeester te Nijmegen moeten die niet toestaan.

1 In de voorgaande resoluties is van toestemming geen sprake.