26/02/1626, 2

26/02/1626, 2

2 Halewijn, Matelieff en Almelo doen verslag van hun gesprek met de Franse eigenaar van de tabak en de Turken. Aangezien de Fransman niet wil ingaan op de vraagprijs van 2.000 gld. voordat hij de tabak heeft gezien, wordt besloten beide partijen voor een schikking te verwijzen naar de Rotterdamse Admiraliteit nadat de eigenaar tot de tabak is toegelaten.