26/02/1626, 3

26/02/1626, 3

3 Aan de Admiraliteit te Amsterdam zal worden geschreven ten aanzien van eventuele christelijke slaven op het daar binnengevaren Turkse schip te handelen conform de haar toe te zenden resolutie van 12 februari.