26/02/1626, 4

26/02/1626, 4

4 Cornelis van Wassenaer, koopman te Rotterdam, krijgt met het oog op vrijlating van gevangenen een paspoort van HHM voor Brabant en Vlaanderen.