26/02/1626, 8

26/02/1626, 8

8 Marcus de Bie schrijft d.d. Loevestein 22 feb. in antwoord op de brief van HHM d.d. 17 feb. dat de gevangen predikanten niet meer dan vierhonderd tonnen turf per jaar wordt toegezonden. Aangezien de zeven predikanten met vrouw en kinderen op verschillende grote koude kamers verblijven, is die hoeveelheid onvoldoende en heeft de wacht- en ammunitiemeester hun uit de voor het garnizoen bestemde voorraad gedurende anderhalf jaar achthonderd tonnen turf doen toekomen. Maar omdat het magazijn niet goed voorzien is, kan hij daar nu niet mee doorgaan.
Deze brief en het rekest van de gevangenen gaan ter beschikking naar de RvS.