27/02/1626, 2

27/02/1626, 2

2 De heer van Plessen verzoekt betaling van zijn traktement van 400 gld. per jaar ter repartitie van Gelderland, dat zich daaraan onttrekt.
De RvS moet disponeren.