27/02/1626, 1

27/02/1626, 1

1 De koning van Denemarken schrijft d.d. Rotenburg 23 jan. met het verzoek het verlof voor kapitein Rosecrans te continueren.
Z.Exc. zal op de hoogte worden gesteld.