27/02/1626, 11

27/02/1626, 11

11 Schimmelpenninck en andere gecommitteerden hebben gerapporteerd over de voorwaarden die Moorbeeck stelt alvorens hij zijn voorstel voor middelen in het landsbelang toelicht.
De heren zullen hem nogmaals horen.