27/02/1626, 5

27/02/1626, 5

5 De Portugese koopman Anthonio Enriques Alvin, met drie zwarte mannen en vijf zwarte vrouwen uit Pernambuco gekomen, door een kaperkapitein naar Vlissingen gebracht en aldaar vrijgelaten door de Zeeuwse Admiraliteit , verzoekt met zijn gezelschap te mogen vertrekken naar Bayonne.
De toestemming wordt geapostilleerd in de marge van het rekest.