27/02/1626, 7

27/02/1626, 7

7 Graaf Willem van Nassau antwoordt d.d. Emmerik [Emmerich] 13/23 feb. op het schrijven van HHM d.d. 18 feb. dat de keurvorstelijke Kleefse raden hem hebben verzocht de in die brief opgedragen executie nog enige dagen op te schorten totdat zij HHM nader hebben kunnen berichten. Hij zal er op toezien dat geen eetbare en andere waren naar verboden plaatsen worden vervoerd.
Hierop valt geen resolutie.