28/02/1626, 2

28/02/1626, 2

2 Ter vergadering wordt een gedrukt grafschrift ter ere van Oldenbarnevelt, getiteld B.M. Sacrum Generosi et Illustrissimi herois Joannis ab Oldenbarnevelti, gelezen. 1 Aangezien hierin de goede naam van wijlen prins Maurits en die van diverse andere personen met smaad en enorme leugens wordt beklad, is de heren van Holland verzocht de drukker of verkoper te achterhalen tegen een premie ten laste van de Generaliteit voor de aanbrenger.

1 De volledige titel van dit in 1626 bij Joris Veseler te Leiden verschenen werkje luidt: B. M. sacrum generosi et illustris herois Johannis ab Oldenbarnevelt ... sapientissimi, Hollandiae et Westfrisiae advocati, ... ejusdemque libertatis protomartyris sanctissimi, constantissimi, et innocentissimi quod fuit. Hic quiescit. Zie Knuttel, Catalogus pamflettenverzameling nr.3661.