02/03/1626, 3

02/03/1626, 3

3 De Gedeputeerden Staten van het Kwartier van Nijmegen verzoeken de ingezetenen van het Rijk van Nijmegen, Maas en Waal en de Bommelerwaard voorlopig gedurende vier weken toe te staan uit de naastgelegen stad de voor onderhoud en landbouw benodigde waren te halen met kennisgeving aan de magistraat en ambtenaren op de kantoren van HHM. Zij zullen ondertussen een lijst opsturen. Ook verzoeken zij de commandant van Goch en de gouverneur van Grave te bevelen de schade te vergoeden die zij sommige huislieden hebben berokkend door hen onder valse voorwendsels gevangen te doen nemen.
De RvS moet adviseren.