02/03/1626, 6

02/03/1626, 6

61 Na resumptie van de resolutie d.d. 21 feb. over het onderkomen van de Perzische ambassadeur is goedgekeurd dat hij zal worden ondergebracht in het huis van Jan van Houten dat nog tot mei door het land wordt gehuurd.
Mortaigne, ter vergadering ontboden, is aangezegd de ambassadeur aldaar gedurende drie dagen te onthalen.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perziƫ I, 688.