02/03/1626, 7

02/03/1626, 7

7 Het trage opbrengen van de consenten benadeelt het land sterk. Niet alleen de fortificaties worden een keer zo duur door de trage betaling, maar ook het krijgsvolk wordt onhandelbaar en raakt minder gemotiveerd in het dienen van het land. De officieren excuseren hun fouten onder verwijzing naar de slechte betalingspraktijk en klagen over een en ander.
Z.Exc. en de RvS wordt bij deze verzocht de kwestie in de huidige vergadering van de Staten van Holland aan de orde te stellen en de heren ertoe te bewegen prompte maatregelen te nemen.