02/03/1626, 8

02/03/1626, 8

8 Huigens compareert en brengt naar voren dat de RvS naar aanleiding van de resolutie van 21 feb. met Z.Exc. heeft gesproken over de afdanking van de ruitercompagnie├źn van de landgraaf van Hessen en Haultepenne. De compagnie van de eerste is zwak en kan zonder bezwaar worden afgedankt, maar die van Haultepenne telt 79 kurassiers en 55 bidets en dus verwacht de Raad een nadere resolutie van HHM.
De RvS moet uitzoeken welke twee van de nieuwe ruitercompagnie├źn het zwakst zijn en dient, na overleg met Z.Exc., daarvan verslag te doen zodat een nader besluit kan volgen.