03/03/1626, 1

03/03/1626, 1

1 Jan Dirxen [Deucht] uit Hoorn verzoekt het d.d. 27 maart 1625 aan Claes Gerritsen Compaen verleende pardon te verlengen maar daaruit weg te laten dat hij geen goederen het land mag inbrengen. Ook verzoekt hij Huich Willemsz. in het pardon op te nemen.
De heren van Holland stellen hun advies hierover uit.