03/03/1626, 10

03/03/1626, 10

10 Commies Van der Haer, ter vergadering ontboden inzake Jacob Bolleman, wordt aangezegd dat de RvS zal onderzoeken op welke personen de ontvanger-generaal obligaties heeft gegeven in verband met de buizen die de soldaten van Mansfeld uit Engeland hebben overgebracht.
Voorlopig wordt geen rente betaald op niet op naam gestelde obligaties en op die op Bolleman zelf zijn gesteld. Ook zal bepaald worden dat deze obligaties niet verhandeld mogen worden.