03/03/1626, 11

03/03/1626, 11

11 De Admiraliteit in het Noorderkwartier schrijft d.d. Hoorn 27 feb. dat zij in reactie op het schrijven van HHM van 19 jan. inzake een bekwaam persoon voor de uitwisseling van gevangenen Pieter Jacobs Geusebroeck naar Z.Exc. hebben afgezonden.
Geusebroeck moet zich tot Z.Exc. wenden voor zijn instructie.