03/03/1626, 3

03/03/1626, 3

3 Haga schrijft d.d. 28 dec. 1625. Vereist geen resolutie.