03/03/1626, 5

03/03/1626, 5

5 Doublet zal de gedelegeerde rechters in de zaak van de Rotterdamse Admiraliteit boven het hun bij resolutie van 6 feb. toegekende bedrag tot nader ordonnantie nog 800 gld. verstrekken.